La Textura

Crucigrama

1              
2              
            
     3         
4              
            
  5            
            
   6           
         7     
   8